NL
EN

Crispr

Het lijkt ver weg, maar is dichterbij dan ooit. We zijn in staat de genetische code van onze lichaamscellen, embryo’s, bacteriën, virussen en planten nauwkeurig te veranderen. Met de CRISPR cas9-technologie kunnen we de eigenschappen van elk organisme naar onze hand zetten. Een revolutionaire ontwikkeling die grote gevolgen gaat hebben voor mens, plant en dier. De voorstelling CRISPR zoomt in op de kinderen die geboren worden na het toepassen van deze ‘genetische schaar’. Hoe verandert de relatie met ons lichaam als we onszelf en de natuur steeds meer als maakbaar en beheersbaar gaan zien? In een beeldende fysieke voorstelling zien we deze kinderen opgroeien; de grenzen aftasten van hun lichaam op zoek naar wie ze zijn en hoe te zijn. Een zoektocht naar identiteit in een wereld die steeds meer controle heeft over de technische kant van het bestaan. CRISPR is het eerste deel van het vierluik dat Davy Pieters bij Theater Rotterdam maakt over het opgroeien van de mens in een toekomstige wereld. Centraal staat de levenscyclus, waarin we de mens volgen tijdens de geboorte, jeugd, volwassenheid en de dood. Elke levensfase snijdt een vraagstuk aan rondom de gevolgen van technologische ontwikkelingen en klimaatverandering.

Concept, regie, scenografie: Davy Pieters Performance: Hali Neto, Ruth Borg, Qiqi van Boheemen e.a. muziek Jimi Zoet Lichtontwerp: Varja Klosse Dramaturgie: Elowise vandenbroecke Advies: Anoek Nuyens Regie-assistentie: Diane Mahin Productie: Emma Boots Educatie en randprogramma: Anne Solie Kinderbegeleiding: Floor Hengeveld Techniek: John Tijssen, Hein van Leeuwen, Peter Leeuwenburgh Kostuums, kostuumatelier Theater Rotterdam marketing & publiciteit Team marketing Theater Rotterdam

Theater Rotterdam
Theater Rotterdam